NOTICE

2020-10-30     |        2020 IFS프랜차이즈 부산 개최 연기 안내

2020-09-07     |        "철통방역 IFS 슬기로운 전시관람"

2020-06-22     |        2020 IFS 프랜차이즈 대구 개최 연기 안내 (2차)

2020-03-24     |        IFS 프랜차이즈 대구 개최 연기 안내

2020-02-07     |        신종 코로나바이러스: 고객 분들께 드리는 안내 (03.17업데이트)

2020-02-06     |        IFS 홈페이지가 새롭게 오픈되었습니다!